:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
นางสุกัญญา ถาไชย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ