เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,097
ปีนี้
26,099
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
151,683
ไอพี ของคุณ
18.232.38.214


เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวหนองป่าครั่งในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562 ณ วัดบวกครกน้อย ภายในงานมีการจัดการแข่งขันประกวดแข่งทำอาหารพื้นเมือง 6 ประเภท ,ประกวดก่อเจดีย์ทรายแบบล้านนา ,ประกวดส้มตำลีลา และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พร้อมทั้งการแสดงดนตรีซอประยุกต์

13 เมษายน 2562

วัดบวกครกน้อย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดบวกครกน้อย ระยะเวลาบรรพชา 31 มีนาคม – 12 เมษายน 2562 ณ วัดบวกครกน้อย

31 มีนาคม 2562

ในงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ณ วัดบวกครกน้อย

30 มีนาคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ (Big Day) เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งและรณรงค์ให้ประชาชนไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เริมต้น ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ สิ้นสุดที่ข่วงประตูท่าแพ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562

19 มีนาคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 และร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ี วันที่ 18 มีนาคม 2562

18 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วย พ.ต.ท.เมืองแมน แม้นนุสิทธิ์ ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมต้อนรับนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักกิจการยุติธรรม พร้อมคณะ ยุติธรรมจังหวัดในภาคเหนือ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนและชมผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง โดยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส จึงได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองป่าครั่งขึ้น

16 มกราคม 2562

เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งนำโดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีแนวคิดในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรณรงค์การใช้ซ้ำเพื่อลดปริมาณขยะ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ การแสดงโชว์จากสิ่งของรีไซเคิล กิจกรรมรับแลกขยะธนาคารขยะ ซุ้มเกมส์รักษ์โลก และการแสดงจากเด็กและเยาวชนในตำบลหนองป่าครั่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่เด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป

12 มกราคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดย นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใต้โครงการ “เชียงใหม่เมืองงาม” จัดโดยจังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพรเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้มีฝ่ายปกครองตำบลหนองป่าครั่ง สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดฯ และทำความสะอาดตามเส้นทางที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการเป็นเมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยวและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา เกิดความรัก ความสามัคคี รวมไปถึงเพื่อช่วยกันร่วมรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดระเบียบเส้นทางแบ่งออกไปทำความสะอาดตามเส้นทางที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่

06 ธันวาคม 2561

โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561  ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยได้รับเกียรติจากคุณบุปผา โพธิเศษ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561

01 ธันวาคม 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 10 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนในตำบลหนองป่าครั่งร่วมพิธี เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ลานอเนกประสงค์หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

14 พฤศจิกายน 2561

นายสมคิด  เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกท่าน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0302.2/ว5821 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง กำชับการประพฤติปฎิบัติตนของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย แนวทางการปฏิบัติประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ให้เป้นไปตามกฎหมายและยึดหลักธรรมมาภิบาล โดยนายกฯ ได้เน้นย้ำพนักงานทุกคน เรื่อง การปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส และได้จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

26 ตุลาคม 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธานในพิธี ในภาคเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 10 รูป และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

12 สิงหาคม 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยในภาคค่ำมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นตำบลหนองป่าครั่ง ประจำปี 2561

12 สิงหาคม 2561

ศูนย์กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยร่วมกับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำคาว ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ท่าน้ำ มหาวิทยาลัยพายัพ

10 สิงหาคม 2561

ชมรมกำนันผุ้ใหญ่บ้านในเขต อ.เมืองเชียงใหม่ ผู้บริหาร อปท. และตำรวจภูธรแม่ปิง ร่วมกันจัดการแข่งขันเชื่อมความสามัคคีเนื่องในงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม ของทุกปี โดยในปีนี้จัดการแข่งขัน ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

10 สิงหาคม 2561

|<<<.....2345678910.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6 / 23  (344 รายการ)