เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
151
เดือนนี้
3,064
เดือนที่แล้ว
4,674
ปีนี้
71,187
ปีที่แล้ว
38,620
ทั้งหมด
119,282
ไอพี ของคุณ
34.231.21.123


เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานในตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสภาพแวดล้อมในตำบลหนองป่าครั่ง กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 นำโดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อม ทำความสะอาดบ้านเรือน และถนนหนทาง เพื่อเป็นการต้อนรับป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง และเพื่อให้ตำบลหนองป่าครั่งมีความสะอาด สวยงาม

11 เมษายน 2561

เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้สู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก ปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม 

ในการอบรมครั้งนี้ได้จัดอบรมในหัวข้อ "ระเบียบกฎหมายความรู้ที่จำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน" โดยมีนายสมชาย เกตะมะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นวิทยากรให้การบรรยาย

15 มีนาคม 2561

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 นางเสาวณีย์ คำปวน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับและบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการกองทุนหลักประกันสังคมของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง แก่เทศบาลตำบลอรัญญิก จ.พระนครศรีอยุธยา นำคณะโดย นายตฤณ ตรีอุโภชน์
ปลัดเทศบาลตำบลอรัญญิก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลหนองป่าครั่ง

09 มีนาคม 2561

เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งนำโดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีแนวคิดในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรณรงค์การใช้ซ้ำเพื่อลดปริมาณขยะ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ การแสดงแฟชั่นโชว์จากสิ่งของรีไซเคิล กิจกรรมรับแลกขยะธนาคารขยะ ซุ้มเกมส์รักษ์โลก และการแสดงจากเด็กและเยาวชนในตำบลหนองป่าครั่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่เด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป

22 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก ปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยกลุ่มพลังมวลชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาในตำบลหนองป่าครั่ง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์รอบคูเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อรวมพลังภักดี และพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับสังคม
12 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยกลุ่มพลังมวลชน ประชาชนจิตอาสาในตำบลหนองป่าครั่ง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ร่วมพัฒนาวัดบวกครกน้อย ในกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อรวมพลังภักดี และพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับสังคม
06 ธันวาคม 2560

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยภายในงานจัดให้มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ,มอบรางวัลพ่อดีเด่น และการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในการนี้ นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรี ได้มอบรางวัลแก่พ่อดีเด่นทั้ง 4 ประเภทในตำบลหนองป่าครั่ง ประจำปี 2560 โดยมีประชาชนในตำบลหนองป่าครั่งร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีแก่พ่อดีเด่นเป็นจำนวนมาก
06 ธันวาคม 2560

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายชฎิลพงษ์  จำเดิมเผด็จศึก ปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 

ประกอบด้วยการชักธงชาติไทย การทำความเคารพธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทย ทั้งนี้  เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติ

อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2460 ลงวันที่ 28 กันยายน 2460 เรียกว่า "ธงไตรรงค์" ในการนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น "วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)" และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว
29 กันยายน 2560

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยสถานประกอบการในตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ แก่นายศรันยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ โดยตำบลหนองป่าครั่งได้รับการประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ทำร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีดังกล่าว ดังมีรายนามต่อไปนี้ 1. เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จำนวน 4,000 ดอก 2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จำนวน 500 ดอก 3. ชมรม อสม. ตำบลหนองป่าครั่ง จำนวน 500 ดอก 4. ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุตำบลหนองป่าครั่ง และประชาชน ตำบลหนองป่าครั่ง จำนวน 3,000 ดอก 5. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 500 ดอก 6. บริษัทเลิศวสิน (2002)จำกัด จำนวน 1,000 ดอก 7. บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัดสาขาเชียงใหม่ จำนวน 4,000 ดอก 8. บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาเชียงใหม่ จำนวน 300 ดอก 9. คณะบัญชี การเงินและการธนาคารมหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 200 ดอก 10. โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว จำนวน 300 ดอก 11. กศน.ตำบลหนองป่าครั่ง จำนวน 200 ดอก รวมดอกไม้จันทน์นำมาส่งมอบเป็นจำนวนทั้งสิ้น 14,100 ดอก
04 กันยายน 2560

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 10/2560 เพื่อให้บริการประชาชนในเชิงรุกในการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อลดภาระประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐ โดยมีนายศรันยู มี่ทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และ นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองป่าครั่ง กล่าวรายงาน ภายในงานมีการให้บริการจากหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ อาทิ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมรถจักรยานยนต์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย, บริการตัดผมชายและหญิง จาก วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่, บริการให้ความรู้ด้านการเกษตร ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และแจกวัสดุการเกษตร จาก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่, บริการทำหมันสุนัขและแมว ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ จาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่, บริการรับคำร้อง และให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ และการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
24 สิงหาคม 2560

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่ และเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผู้มาบริจาค 111 คน ได้โลหิต 101 ยูนิค คิดเป็นปริมาตร 40,400 ซีซี 
22 สิงหาคม 2560

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง จัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยในภาคค่ำ ได้มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่น ประจำปี 2560 พร้อมกันนี้ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีได้ขับร้องเพลงสดุดีมหาราชินีและเพลงเฉลิมพระชนมพรรษา ร่วมกันเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
22 สิงหาคม 2560

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยในภาคเช้ามีพิธีลงนามถวายพระพร และถวายพานพุ่ม โดยมีหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ ห้างร้านภายในตำบล และประชาชนในตำบลหนองป่าครั่งเข้าร่วมพิธี
22 สิงหาคม 2560

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยสมาชิกศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมทำบุญปล่อยปลาเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.09 น. ณ ท่าน้ำมหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว
22 สิงหาคม 2560

  เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดย นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แพทย์ พยาบาล พนักงาน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมต้อนรับ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาผู้สูงอายุแบบครบวงจร เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสภาพ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยใช้งบประมาณร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
31 พฤษภาคม 2560

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 21  (304 รายการ)