เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
146
เดือนนี้
3,215
เดือนที่แล้ว
4,877
ปีนี้
3,215
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
128,799
ไอพี ของคุณ
34.204.200.74


วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย คณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ณ สนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

06 พฤษภาคม 2562

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายสมคิด เลิศเกียติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ สนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

05 พฤษภาคม 2562

โครงการ “จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน” ทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.09 – 13.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

02 พฤษภาคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง จัดพีธีสระเกล้าดำหัวพระอาจารย์กฤษฏา ปภัสสโร เจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย และนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมภริยา เนื่องในป๋าเวณีปีใหม่เมือง เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2562 ณ บ้านทอฝัน โดยมีกลุ่มพลังมวลชน กลุ่มองค์กรต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมพิธี

20 เมษายน 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และวัดบวกครกน้อย จัดพิธีสรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า โดยได้จัดขบวนสรงน้ำพระตั้งแต่ด้านหน้าศาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ถึงวัดบวกครกน้อย เมื่อวันที่ 14 เมษายน ที่ผ่านมา มีประชาชนในตำบลให้ความสนใจร่วมนำน้ำขมิ้นส้มป่อย สรงน้ำพระตลอดเส้นทางขบวนถึงวัดบวกครกน้อย ทั้งนี้การจัดขบวนสรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่าจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี ซึ่งชาวเหนือมีความเชื่อว่าพระองค์มีพุทธานุภาพ สามารถดลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องในตำบลหนองป่าครั่งได้สรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า เพื่อความชุ่มเย็นและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

14 เมษายน 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวหนองป่าครั่งในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562 ณ วัดบวกครกน้อย ภายในงานมีการจัดการแข่งขันประกวดแข่งทำอาหารพื้นเมือง 6 ประเภท ,ประกวดก่อเจดีย์ทรายแบบล้านนา ,ประกวดส้มตำลีลา และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พร้อมทั้งการแสดงดนตรีซอประยุกต์

13 เมษายน 2562

วัดบวกครกน้อย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง และเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดบวกครกน้อย ระยะเวลาบรรพชา 31 มีนาคม – 12 เมษายน 2562 ณ วัดบวกครกน้อย

31 มีนาคม 2562

ในงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ณ วัดบวกครกน้อย

30 มีนาคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ (Big Day) เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งและรณรงค์ให้ประชาชนไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เริมต้น ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ สิ้นสุดที่ข่วงประตูท่าแพ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562

19 มีนาคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 และร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ี วันที่ 18 มีนาคม 2562

18 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วย พ.ต.ท.เมืองแมน แม้นนุสิทธิ์ ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมต้อนรับนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักกิจการยุติธรรม พร้อมคณะ ยุติธรรมจังหวัดในภาคเหนือ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนและชมผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง โดยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส จึงได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองป่าครั่งขึ้น

16 มกราคม 2562

เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งนำโดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีแนวคิดในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรณรงค์การใช้ซ้ำเพื่อลดปริมาณขยะ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ การแสดงโชว์จากสิ่งของรีไซเคิล กิจกรรมรับแลกขยะธนาคารขยะ ซุ้มเกมส์รักษ์โลก และการแสดงจากเด็กและเยาวชนในตำบลหนองป่าครั่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่เด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป

12 มกราคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดย นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใต้โครงการ “เชียงใหม่เมืองงาม” จัดโดยจังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพรเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้มีฝ่ายปกครองตำบลหนองป่าครั่ง สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดฯ และทำความสะอาดตามเส้นทางที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการเป็นเมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยวและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา เกิดความรัก ความสามัคคี รวมไปถึงเพื่อช่วยกันร่วมรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดระเบียบเส้นทางแบ่งออกไปทำความสะอาดตามเส้นทางที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่

06 ธันวาคม 2561

โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561  ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยได้รับเกียรติจากคุณบุปผา โพธิเศษ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561

01 ธันวาคม 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 10 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนในตำบลหนองป่าครั่งร่วมพิธี เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ลานอเนกประสงค์หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

14 พฤศจิกายน 2561

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 22  (319 รายการ)