เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
118
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
3,193
เดือนที่แล้ว
4,712
ปีนี้
62,053
ปีที่แล้ว
38,620
ทั้งหมด
110,148
ไอพี ของคุณ
3.80.4.76


เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ (Big Day) เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งและรณรงค์ให้ประชาชนไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เริมต้น ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ สิ้นสุดที่ข่วงประตูท่าแพ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562

19 มีนาคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 และร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ี วันที่ 18 มีนาคม 2562

18 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วย พ.ต.ท.เมืองแมน แม้นนุสิทธิ์ ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมต้อนรับนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักกิจการยุติธรรม พร้อมคณะ ยุติธรรมจังหวัดในภาคเหนือ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนและชมผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง โดยเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส จึงได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองป่าครั่งขึ้น

16 มกราคม 2562

เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งนำโดยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีแนวคิดในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรณรงค์การใช้ซ้ำเพื่อลดปริมาณขยะ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ การแสดงโชว์จากสิ่งของรีไซเคิล กิจกรรมรับแลกขยะธนาคารขยะ ซุ้มเกมส์รักษ์โลก และการแสดงจากเด็กและเยาวชนในตำบลหนองป่าครั่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่เด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป

12 มกราคม 2562

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดย นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใต้โครงการ “เชียงใหม่เมืองงาม” จัดโดยจังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพรเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้มีฝ่ายปกครองตำบลหนองป่าครั่ง สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดฯ และทำความสะอาดตามเส้นทางที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการเป็นเมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยวและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา เกิดความรัก ความสามัคคี รวมไปถึงเพื่อช่วยกันร่วมรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดระเบียบเส้นทางแบ่งออกไปทำความสะอาดตามเส้นทางที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่

06 ธันวาคม 2561

โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561  ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยได้รับเกียรติจากคุณบุปผา โพธิเศษ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561

01 ธันวาคม 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 10 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนในตำบลหนองป่าครั่งร่วมพิธี เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ลานอเนกประสงค์หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

14 พฤศจิกายน 2561

นายสมคิด  เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกท่าน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0302.2/ว5821 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง กำชับการประพฤติปฎิบัติตนของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย แนวทางการปฏิบัติประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ให้เป้นไปตามกฎหมายและยึดหลักธรรมมาภิบาล โดยนายกฯ ได้เน้นย้ำพนักงานทุกคน เรื่อง การปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส และได้จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

26 ตุลาคม 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธานในพิธี ในภาคเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 10 รูป และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

12 สิงหาคม 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยในภาคค่ำมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นตำบลหนองป่าครั่ง ประจำปี 2561

12 สิงหาคม 2561

ศูนย์กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยร่วมกับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำคาว ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ท่าน้ำ มหาวิทยาลัยพายัพ

10 สิงหาคม 2561

ชมรมกำนันผุ้ใหญ่บ้านในเขต อ.เมืองเชียงใหม่ ผู้บริหาร อปท. และตำรวจภูธรแม่ปิง ร่วมกันจัดการแข่งขันเชื่อมความสามัคคีเนื่องในงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม ของทุกปี โดยในปีนี้จัดการแข่งขัน ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

10 สิงหาคม 2561

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวาพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา พระสงฆ์จำนวน 10 รูป และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ

28 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยรองนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในตำบลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ. ทำความสะอาดและพัฒนาถนนศรีวิชัย จากพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

28 กรกฎาคม 2561

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา วันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561

28 กรกฎาคม 2561

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 20  (296 รายการ)