เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล

ลงนาม


ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

lineสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
110
เดือนนี้
764
เดือนที่แล้ว
3,326
ปีนี้
33,096
ปีที่แล้ว
77,489
ทั้งหมด
158,680
ไอพี ของคุณ
54.236.59.154


ประชุมสภา 25 เมษายน 2555  ,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
07 มิถุนายน 2555

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองป่าครั่ง ฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ักับกลุ่มแปรรูปบ้านแคว,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Herb for Health เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เข้าร่วมฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับแหล่งเรียนรู้ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปบ้านแคว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2555
29 พฤษภาคม 2555

งานผลไม้ไทย ผลไม้ดีภาคตะวันออก,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง เข้าร่วมงานผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออก ในช่วงเช้า วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

25 พฤษภาคม 2555

โครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2555,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองป่าครั่งและเชียงใหม่  ไนท์ซาฟารี  จัดกิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น  ประจำปี  2555  เมื่อวันอาทิตย์ที่  6   พฤษภาคม  2555   โดยช่วงเช้าจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์   ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  และช่วงเย็นร่วมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่  ณ  เชียงใหม่    ไนท์ซาฟารี
22 พฤษภาคม 2555

พิธีสูมาคารวะนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ ,ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัว นางวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ ,ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นายทรงพล อุทัย , และกำนันตำบลหนองป่าครั่ง นายสุชาติ บุญเรือง เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 18.00 น. ณ ลานบ้านทอฝัน
01 พฤษภาคม 2555

ผลิตของเล่นพื้นเมือง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ "คนเฒ่าจูงละอ่อน ยะของเล่นปื้นเมือง" เพื่อสืบสานภูมิปัญญาการประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้าน จากผู้สูงอายุสู่เด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 28 - 29 เมษายน 2555 ณ อาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
01 พฤษภาคม 2555

อบรมการผลิตสมุนไพร,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมกิจกรรมการผลิตสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนให้กับประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง ระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
11 เมษายน 2555

กีฬาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืิอง จังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ที่่ผ่านมา
11 เมษายน 2555

ข่าวกิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ่อไทย ,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง   โดยกองสาธารณสุขและส่งแวดล้อมร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   ตำบลบ่อไทย  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่ 30  มีนาคม  2555
06 เมษายน 2555

อบรมกฎหมายเบื้องต้น ประจำปี 2555,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่  จัดฝึกอบรมโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยสำหรับประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจและมีจิตสำนึกในการเผยแพร่ประชาธิปไตย เมื่อวันเสาร์ที่  24  มีนาคม  2555  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
06 เมษายน 2555

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนา,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  โรงเรียนวัดดอนทอง  โรงเรียนอุษาการแสดง  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และโรงเรียนสัมปทวน  โรงเรียนชำป่างามพิทยา  จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและปลูกฝังให้นักเรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม   ระหว่างวันที่  31  มีนาคม  2555  ถึงวันที่ 1  เมษายน  2555  ณ  บริเวณสนามหน้าบ้านทอฝัน  ตำบลหนองป่าครั่ง    อำเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่
06 เมษายน 2555

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  ร่วมกับ  วัดบวกครกน้อย  จัดกิจกรรมงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน   เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   โดยยึดมั่นในหลักของพระพุทธศาสนา  โดยกำหนดบรรพชาระหว่างวันที่  25  มีนาคม  2555  ถึงวันที่  8  เมษายน  2555   ณ  วัดบวกครกน้อย  อำเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่
06 เมษายน 2555

ต้อนรับเทศบาลตำบลหมอนนาง,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหมอนนาง  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี ในการศึกษาดูงานทางด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ,โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งและวัดบวกครกน้อย ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา
16 มีนาคม 2555

ต้อนรับโรงเรียนพิงครัตน์,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมต้อนรับคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนไทย - เยอรมัน จากโรงเรียนพิงครัตน์ ในการศึกษาดูงานด้านนวดแผนไทย ณ ศูนย์นวดแผนไทย สาขา 2 เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา
16 มีนาคม 2555

ต้อนรับเทศบาลตำบลเนินพระ,เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง,nongpakhrang.go.th
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาการบริหารงานกองสาธารณสุข ในการนำไปประยุกต์ใช้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา
16 มีนาคม 2555

|<<<.....161718192021222324>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 20 / 24  (346 รายการ)