เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีต้อนรับค่ะ ติดต่อสอบถาม โทร.053-850421 .... Welcome to Nongpakrang Subdistrict Municipality contact us 053-850421 smile

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

วารสารเทศบาล

ตรวจเช็คอีเมล
ระบบจัดการบริหารกองคลัง

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

การจัดการองค์ความรู้

มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง

รับแจ้งเบาะแส

กลุ่มอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

facebook

line

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
151
เดือนนี้
3,064
เดือนที่แล้ว
4,674
ปีนี้
71,187
ปีที่แล้ว
38,620
ทั้งหมด
119,282
ไอพี ของคุณ
34.231.21.123


เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจัดแสดงนิทรรศการโคมและนิทรรศการประกวดวาดภาพ "พ่อหลวงของปวงไทย ครั้งท่ี1 " เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ ลานอเนกประสงค์ หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
07 ธันวาคม 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ ลานอเนกประสงค์ หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  โดยในช่วงเช้าจัดให้มีการร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ลงนามถวายพระพร และจัดมอบวารสารประจำปี 2554 พร้อมกับกิจกรรมจุดเทียนชัย และปล่อยโคมถวายพระเกียรติในช่วงเย็น
06 ธันวาคม 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  ร่วมกับ  คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ จัด”โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ชุมชนเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพจิต  การประเมินพัฒนาการเด็ก และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับคนในตำบลอย่างทั่วถึง

28 พฤศจิกายน 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบติดตั้งและกระจายคลื่นอินเทอร์เน็ต WIFI เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
28 พฤศจิกายน 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับ กองสาธารณสุข เปิดห้องประชุมต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารกองทุนและการบริหารจัดการกองทุนให้กับเทศบาลเวียงเทิง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
28 พฤศจิกายน 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  ร่วมกับ  กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน   ประธาน  อสม.  . ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวหมู่บ้าน  , และแกนนำกลุ่มต่าง ๆ  จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิรับมอบผ้าห่มกันหนาว  เพื่อช่วยมอบให้แก่ผู้ยากไร้    ผู้พิการ   และผู้ด้อยโอกาสภายในตำบลหนองป่าครั่ง  เมื่อวันที่   ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   เวลา  13.30   น     ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
22 พฤศจิกายน 2554

22 พฤศจิกายน 2554

ศูนย์พัฒนาครอบครัวจัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหนองป่าครั่ง   เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๔
22 พฤศจิกายน 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง   ร่วมกับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จัดประชุมคณะกรรมารฯ   ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔   เมื่อวันที่  ๑๖   พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
22 พฤศจิกายน 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง  
จัดกิจกรรมงานวันปิยะมหาราชขึ้น  ณ  วันบวกครกน้อย 
เมื่อวันที่  23  ตุลาคม  2554 
18 พฤศจิกายน 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่งและประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง  ร่วมจัดงาน"ป๋าเวณียี่เป็ง  เทิดไท้เลิศหล้า ๘๔  พรรษา นบพระมหาราชาภูมิพล" ประจำปี  ๒๕๕๔   ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เมื่อวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔
18 พฤศจิกายน 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งร่วมกับสภาวัฒนธรรมและกลุ่มอาชีพในตำบลหนองป่าครั่ง จัดงานข่วงคนเมือง เล่าขานตำนานหนองป่าครั่ง จัดทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00-  22.00 น. ณ กรีนมาเก็ต(หลังคาร์ฟูร์เก่า) ในงานสัมผัสบรรยากาศแบบเมืองเหนือพร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา  อิ่มกับอาหารพื้นเมือง ราคาประหยัด สะอาดและอร่อย พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง
18 พฤศจิกายน 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่งและผู้นำชุมชนพร้อมทั้งประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง จัดประกวดซุ้มประตูป่าทั้งหมด7 ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
18 พฤศจิกายน 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  และประชาชนตำบลหนองป่าครั่งร่วมทำพิธีสูมาคารวะน้ำ ณ ลำน้ำแม่คาว เพื่อขอบคุณที่น้ำแม่คาวได้เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนในชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
18 พฤศจิกายน 2554

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งร่วมงานประเพณียี่เป็งอปท.อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ณ ตำบลป่าแดด พร้อมทั้งจัดส่งกิจกรรมต่างๆเข้าประกวด
18 พฤศจิกายน 2554

|<<<.....161718192021>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 20 / 21  (304 รายการ)