เชิญใช้บริการชำระค่าไฟฟ้า รถบริการเคลื่อนที่ PEA mobile shop
วันศุกร์ ที่ 24 และวันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2560 บริเวณด้านหน้าศูนย์โอทอปหน้าวัดบวกครกน้อย ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.
---------------------------------
ในเดือนมีนาคมนี้ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอเชิญท่านใช้บริการชำระค่าไฟฟ้า รวมถึงบริการ ...
เชิญร่วมอบรมการค้าขายออนไลน์อย่างปลอดภัย
ศูนย์การเรียนรู้ICT ชุมชนเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (ศูนย์ดิจิทัลชุมชน) เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมอบรมการค้าขายออนไลน์อย่างปลอดภัย
 ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ ...
อ่านทั้งหมด

สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมรณรงค์งดเผาลดหมอกควันในอากาศ
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขอความร่วมมือทุกท่าน งดเผาในที่โล่งทุกชนิดเพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ และในระยะนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการรดน้ำถนน รดน้ำต้นไม้และพ่นละอองฝอยสู่อากาศเพื่อเพิ่มความชื้นให้อากาศ เป็นการช่วยลดหมอกควันในอากาศอีกทางหนึ่ง
เทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน เมื่อวันอังคาร ที่ 31 มกราคม ถึงวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 14.00 น. โดยออกพื้นที่ให้บริการทั้ง 7 หมู่บ้าน มีบริการตัดผมฟรี ทั้งชายและหญิง , บริการตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และตรวจเช็คสายตา ฟรี  โดยมีประชาชนให้ความสนใจใช้บริการอย่างมากมาย
กองคลัง
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2559
ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2559 

บัดนี้ ใกล้ถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2559 แล้ว ดังนั้นจึงให้เจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินอยู่ในตำบลหนองป่าครั่งยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้

ดังนั้นจึงให้เจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าว ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในกำหนดเวลาได้ที่งานพัฒนารายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งหากพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2558
ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2558

บัดนี้ ใกล้ถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2558 แล้ว ดังนั้นจึงให้เจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินอยู่ในตำบลหนองป่าครั่งยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้

ดังนั้นจึงให้เจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าว ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในกำหนดเวลาได้ที่งานพัฒนารายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งหากพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมา
กองช่าง
ต้อนรับคณะดูงานจากสปป.ลาว
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนางสาวศิวดี  พุทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมควบคุมมลพิษสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะผู้บริหาร ในการเข้าเยี่ยมชมการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองป่าครั่งเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านในตำบลหนองป่าครั่ง
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน โดยผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง และพนักงานทุกกองของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมมือร่วมใจออกพัฒนาหมู่บ้านในตำบลหนองป่าครั่งทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ในตำบลหนองป่าครั่ง ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ แก่ผู้พบเห็น
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันครูแห่งชาติ 2560
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง และโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 จัดพิธีวันครูแห่งชาติ โดยมีนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่งเป็นประธาน ภายในงานมีการจัดพิธีตักบาตร สืบชะตา กล่าวคำปฏิญาณ และมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครู ตามคำขวัญวันครูประจำปี 2560 "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู"
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560 โดยมีนายสมคิด  เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมอบของรางวัลแก่เด็กๆ โชว์สุนัขตำรวจ การแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยฮวางดง ประเทศเกาหลี การแสดงจากเยาวชนจากสถาบันศึกษาในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมทั้งผู้ใหญ่ใจดีร่วมมอบขนม อาหารแก่เด็กๆที่มาร่วมงานฟรี 
กองสาธารณสุข
สาธารณสุขจ.ปัตตานีศึกษาดูงานศูนย์เจริญวัย
เมื่่อวันที่ 31 มกราคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี นำโดยนายแพทย์ชัยวัฒน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจ.ปัตตานี ได้เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย โดยมีนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ 
เทศบาลตำบลสอง จ.แพร่ ดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 นางเสานีย์  คำปวน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสอง จังหวัดแพร่ที่ได้ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการกองทุนหลักประกันสขภาพของตำบลหนองป่าครั่ง 
กองสวัสดิการ
เทศบาลเมืองจันทบุรีดูงานการส่งเสริมอาชีพ
เทศบาลเมืองจันทบุรี เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพตำบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ท 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง 
ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยรังสิต
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มาศึกษาดูงานในหัวข้อ "วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง" โดยมีนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมทั้ง นางสาวศิวดี พุทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีฯ และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1  

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559   

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายแยกซอย 9 หมู่ 7 (ครั้งที่ 2)  

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายแยกซอย 9 หมู่ 7  

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายแยกซอย 9 หมู่ 7  

ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  

ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสวนน้ำและลานกีฬา โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะฯ  

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมากำจัดขยะฯ  

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสวนน้ำและลานกีฬา  

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4  

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายหลักหมู่บ้านมหรรณพ หมู่ที่ 1  

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอย 11 หมู่ที่ 2  

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายหลักหมู่บ้านชนาการ์เด้นท์  

อ่านทั้งหมด


นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผวจ.เชียงใหม่

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์
นายกเทศมนตรี

นายชฎิลพงษ์ จำเดิมเผด็จศึก
ปลัดเทศบาล