:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ติดต่อเรา

 
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เลขที่ 15 หมู่ 3 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-850421

E-mail : pr.nongpakhrang@gmail.com  , info@nongpakhrang.go.th

Website : www.nongpakhrang.go.th 

 

 

แผนที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น