:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: เชิญประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง ลงทะเบียนเพื่อขอรับการทำหมัน/ตอนสุนัขและแมว ฟรี!!

9 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

เชิญประชาชนในตำบลหนองป่าครั่ง ลงทะเบียนเพื่อขอรับการทำหมัน/ตอนสุนัขและแมว 

-----------------------------

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  แจ้งประชาสัมพันธ์การทำหมัน/ตอนสุนัขและแมว ฟรี‼️ 

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขอเชิญประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง ที่ต้องการทำหมัน/ตอนสุนัขและแมว ลงทะเบียนเพื่อขอรับการทำหมัน/ตอน แก่สุนัขและแมวได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง) ภายในวันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 

 ข้อมูลที่ต้องแจ้งเพื่อขอรับบริการ

1. ชื่อ-สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของเจ้าของสัตว์ที่ต้องการทำหมัน/ตอน

2. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

3.เพศ,อายุ สัตว์ที่ต้องการทำหมัน/ตอน

หมายเหตุ : สุนัขและแมวที่จะขอรับบริการทำหมัน/ตอน ต้องมีอายุ 4 เดือนขึ้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.081-1129632 ในวันและเวลาราชการ

*** สถานที่ทำหมันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ***


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร