:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

18 ต.ค. 2564

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

--------------------------------

        ด้วย คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จำนวน 1 อัตรา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    

 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร และหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แสดง

 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่   สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน  2564 – 12 พฤศจิกายน  2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียด โทร.053-850421 ต่อ 124


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร