:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสื่อออนไลน์หัวข้อ "วัยเก๋าเท่าทันสื่อ" และ "สื่อออนไลน์ส

14 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสื่อออนไลน์หัวข้อ "วัยเก๋าเท่าทันสื่อ" และ "สื่อออนไลน์สร้างง่ายอย่างเท่าทัน"แก่ผู้สูงอายุในตำบลหนองป่าครั่ง โดยทีมวิทยากรอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร