:
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการค่ะ ติดต่อสอบถามโทร.053-850421 contact us tel.053-850421

ชื่อ: ร่วมงานพิธีเปิดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์กิจกรรมและนันทนาการ "หนองหอย สุขใจ"

8 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้รับมอบหมายร่วมงานพิธีเปิดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์กิจกรรมและนันทนาการ "หนองหอย สุขใจ"


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร